Плюс 1 Чакаме бебе

В подкрепа на демографската политика със 100 лв. е увеличена цената на клинична пътека „Раждане”

Исканията на Български лекарски съюз (БЛС) за повишаване на цените на редица клинични пътеки (вкл. клиничната пътека за раждане) и най-вече на тези в Педиатрията са изпълнени, предаде порталът Здраве.нет. Това съобщиха от Лекарския съюз по повод проекта на анекса към НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2018 г. , публикуван на интернет страница на Касата.

В подкрепа на демографската политика със 100 лв. е увеличена цената на клинична пътека „Раждане” – от 750 на 850 лв.

Увеличение има и при цените на амбулаторни процедури № 35, № 37.

Така още от тази година всички пътеки, които в сега действащия анекс към НРД 2018, са общи за деца и възрастни, ще бъдат разделени в отделен пакет и ще бъдат финансирани изцяло като пакет Педиатрия.

Цените на клиничните пътеки, изпълнявани в клиники/ отделения по „Педиатрия” в структури от трето ниво на компетентност се увеличават с 30%, а тези от първо и второ ниво на компетентост с 20%.

Поради значителните разходи за хирургично лечение на деца, както и необходимостта от по-продължително проследяване на състоянието им беше договорено увеличение с 50% на цените на КП 172, КП 174, КП 176, КП 178.

Увеличението на цените в областта на Пулмологията ще бъде с 10%, като там, където има разделение на пътеки за деца и за възрастни, детските пътеки ще бъдат завишени с 20 %.

Повишаване с 10% ще има и на цените на терапевтични клинични пътеки, изпълнявани в отделения по „Вътрешни болести”, „Кардиология” и „Анестезиология и интензивно лечение” от първо и второ ниво на компетентност.

Имайки предвид факта, че за изпълнението на клинични пътеки в областта на „Инфекциозни болести”, са необходими значителни средства, както за диагностициране на съответното заболяване, така и за лечението на пациентите, договореното увеличение при тях е в размер на 20%.

Проектът на Анекс към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. е публикуван на официалната интернет страница на НЗОК за 14-дневно обществено обсъждане. снимка: pixabay