Здрав дух в здраво тяло Полезното и Приятното

Полезен или вреден е витамин D по време на бременност?

витамин д

Какъв е проблемът?
Не е ясно дали витамин D, самостоятелно или в комбинация с калций или други витамини и минерали, по време на бременност има ползи или вреди на майката или на нейното потомство.

Защо това е важно?
Витамин D е от съществено значение за човешкото здраве, по-специално за костите, свиването на мускулите, нервната проводимост и общата клетъчна функция. Ниските концентрации на витамин D в кръвта при бременни жени са свързани с усложнения на бременността. Смята се, че може да е необходим допълнителен прием на витамин D чрез добавки по време на бременност, за да се предпази бременната от усложнения.

Какво е проучено засега?
Настоящата статия е актуализация на изследване, публикуван за първи път през 2012 г. и впоследствие актуализиран през 2016 г. Този изследване оценява ефекта само на витамин D или в комбинация с други микроелементи за жени по време на бременност в сравнение с плацебо лекарствата или без приемането на витамина, независимо от дозата, продължителността или времето на приемане на витамина (перорално или чрез инжектиране).

Какви доказателства открихме?
Потърсихме доказателства (юли 2018 г.) и открихме 30 проучвания (включващи 7033 жени). Доказателства от 22 проучвания, включващи 3725 бременни жени, предполагат, че приемането само на витамин D по време на бременност вероятно намалява риска от прееклампсия, гестационен диабет и риск от това бебето да се роди със занижено тегло. Може да намали риска от нежелани усложнения при майката, като тежки кръвоизливи след раждането, въпреки че трябва да се отбележи, че този резултат е неочакван и се основава на само на едно изследване. Данните от девет проучвания, включващи 1916 бременни жени, предполагат, че добавката с витамин D и калций вероятно намалява риска от прееклампсия, но може да увеличи риска от преждевременно раждане.
Доказателства от едно проучване, включващо 1300 бременни жени, предполагат, че витамин D плюс други хранителни вещества може да окажат малко или никакво влияние. В повечето проучвания липсват данни за нежелани събития при майката.

Какво означава това?
Приемането само на витамин D от бременни жени вероятно намалява риска от прееклампсия, гестационен диабет, ниско тегло при раждане и риск от тежки кръвоизливи след раждането. Това може да има малка или никаква разлика в риска от преждевременно раждане по-рано от 37-та на бременност. Приемането на витамин D и калций вероятно намалява риска от прееклампсия, но може да увеличи риска от преждевременни раждания по-ранно от 37-та седмица (тези открития налагат допълнителни изследвания). Приемането на витамин D и други хранителни вещества може да окаже малка или никаква разлика в риска от преждевременно раждане или ниско тегло при раждане (по-малко от 2500 g), а ефектите при гестационен диабет и нежеланите събития при майката са неясни. Необходими са допълнителни строги висококачествени и по-мащабни изпитвания за оценка на ефектите на витамин D при бременност, особено във връзка с риска от нежелани събития при майката.

Заключения на авторите:
Включихме 30 проучвания (7033 жени) в три отделни сравнения. Нашите оценки варираха от умерени до много ниски, базирани на ограничения при някои проучвания.
Приемането само на витамин D вероятно намалява риска от прееклампсия, гестационен диабет, ниско тегло при раждане и може да намали риска от тежки кръвоизливи след раждането. Това може да окаже малка или никаква разлика в риска от преждевременно раждане по-рано от 37-та седмица на бременност. Приемането на витамин D и калций вероятно намалява риска от прееклампсия, но може да увеличи риска от преждевременни раждания по-рано от 37-та седмица (тези открития изискват допълнителни изследвания).
Приемането на витамин D и други хранителни вещества може да окаже малко или никакво влияние върху риска от преждевременно раждане по-рано от 37-та седмица на бременност или ниско тегло при раждане (по-малко от 2500 g). Необходими са допълнителни строги изследвания за оценка на ефектите на витамин D при бременност, особено във връзка с риска от нежелани събития при майката.