Да поговорим Истории

Кирил Ананиев откри ново родилно отделение в Стара Загора

Кирил Ананиев откри ново родилно отделение в старозагорската университетска болница

Здравният министър Кирил Ананиев откри ново родилно отделение в старозагорската университетска болница „Професор доктор Стоян Киркович“. То ще бъде оборудвано с най-модерна медицинска техника. Ананиев заяви, че продължават преговорите за увеличаване цените на клиничните пътеки за общинските болници.

Министърът на здравеопазването добави: „Лимитите на общинските болници се увеличават по две направления. Едното направление е увеличение на цените по клиничните пътеки, вие знаете, че към момента сме в преговори с БЛС за анекса към новия рамков договор и второто направление – това е наредбата на министъра на здравеопазването, наредба номер три за извън задължителното здравно осигуряване.“

Като Гражданска болница започва да функционира през 1888 г. с предвидени 50 легла, но реално разкрити 21, поради липса на помещения. До 1888 г. болницата е общинска, след което е регистрирана като държавна. През 1906 г. – има 80 легла и 14 души болничен персонал, от които двама лекари. През 1907 г. започва строеж на нова сграда на болницата, в която тя е пребазирана през 1912 г. В своето развитие от създаването си болницата преминава през “Първостепенна държавна болница” – 1951 г., “Окръжна болница” – 1951-1965 г., когато съществуващата Градска болница и Окръжна болница се обединяват в “Единна окръжна болница”. В нея работят 935 души персонал.

През 1970 г, започва строителството на Хирургичен Корпус, а през 1977 г. е разкрит Център за хемодиализа

Болницата прераства в Първостепенна Окръжна Клинична болница и приема името “Проф. д-р Стоян Киркович” във връзка с честването на 100-годишнината й през 1983 г. и е база на ВМИ Ст. Загора. До 1999 г. съществува като “Обединена районна болница”. Със Заповед РД 24/ 31.08.2000 г. на МЗ Районна болница е преобразувана в Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. д-р Стоян Киркович” АД с 1211 души персонал, от които 241 висш персонал, 546 полувисш медицински персонал и 424 младши.

Лечебното заведение обслужва населението на Старозагорска област равняващо се на около 382 000 и структурирано в 11 общини: Стара Загора, Казанлък,Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Опан, Мъглиж, Гурково, Николаево, Раднево и Братя Даскалови, а по – редица специалности – неонатология, детска хирургия детска ортопедия, инфекциозни и детски инфекциозни болести,неврохирургия и кардиология е и с междуобластно значение.

БНТ, новини