Идеи и находки Полезното и Приятното

Е-услуга изчислява периоди на отпуск за бременност и раждане

Е-услуга изчислява периоди на отпуск за бременност и раждане

От края на миналата година на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) е достъпна нова електронна справка – „Изчисляване на периоди на временна неработоспособност, бременност и раждане по болнични листове и по заявления-декларации“.

Тя ще подпомага пресмятането на началната и крайната дата на отпуска за временна неработоспособност и при осиновяване на дете, също и на отпуска при бременност и раждане по зададена дата на термина. Услугата ще послужи и за определяне на начална и крайна дата на отпуските, броя работни или календарни дни през определен период по зададени различни параметри.

Новата справка е със свободен достъп и е предназначена предимно да подпомага органите на медицинската експертиза при издаването на болнични листове, но може да бъде ползвана от длъжностните лица и всички граждани. Тя е достъпна на интернет страницата на НОИ в рубриката „Е-услуги“/„Справки“/„Справки със свободен достъп“, уточняват от НОИ.

Директен линк към услугата: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕРИОДИ НА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ, БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ПО БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ

снимка: pixabay