Здрав дух в здраво тяло Полезното и Приятното

Готови ли сте да отгледате умно и щастливо дете?

Готови ли сте да отгледате умно и щастливо дете?

Готови ли сте да отгледате  умно и щастливо дете? Да започваме. Ще надникнем в един наистина магичен свят – света на детския мозък.

В своята книга Джон Медина ни показва как всъщност работи мозъкът и защо трябва да преструктурираме пространствата, в които учим и работим. Той споделя най-новите научни резултати по въпроса за детското развитие. Тази книга може да революционализира родителството, като ви накара да видите децата си и тяхното възпитание в съвсем различна светлина. Тя не само ще ви покаже как да помогнете на детето да овладява емоциите си, но и как да развие пълния си потенциал. „Правилата на бебешкия мозък“ хвърля мост между наука и възпитание. Всичко, което правите – преди бременността, по време на бременността и през първите пет години, – ще окаже дълбоко въздействие върху децата ви до края на живота им. Залагайки на интересни и забавни истории, Медина ни разкрива как се развива мозъкът от раждането до петгодишна възраст и какво можете да направите, за да го стимулирате.

Какво трябва да правите по време на бременността? Как се отразява гледането на телевизия на детския мозък? Как да се справите с тръшкането и гневните изблици? Можете ли да помогнете на детето си да общува по-добре?

Джон Дж. Медина е молекулярен биолог на развитието със специални научни интереси в изолацията и характеризирането на гените, участващи в развитието на човешкия мозък и генетиката на психиатричните разстройства. Медина е прекарал по-голямата част от професионалния си живот като аналитичен изследователски консултант, работещ главно в биотехнологичната и фармацевтичната промишленост по научни въпроси, свързани с психичното здраве.

Той е основател на изследователския институт „Таларис“ (Talaris), който подкрепя изследователи като Патриша Кул и Джон Готман. Основава института през 2006 г. Сега е директор на Центъра за мозъчни изследвания за приложно обучение в Сиатълския тихоокеански университет. Той е и почетен професор по биоинженерство във Висшето училище по медицина във Вашингтон.

Д-р Медина пише колонат „Молекули на ума“ за списание „Психиатрик Таймс“ (Psychiatric Times).

Медина получава докторска степен по молекулярна биология от Вашингтонския държавен университет.

откъс:

На всяка моя лекция пред бъдещи родители, посветена на развитието на мозъка на плода, допусках грешка. Мислех, че са дошли за пикантна щипка наука – нещичко за ембрио-генезата, нещичко за аксоналната миграция и толкова. Но винаги въпросите след това бяха едни и същи. В една дъждовна сиатъл-ска вечер жена в напреднала бременност ме попита: „Какво може да научи бебето, докато е още в утробата?“, друга се вълнуваше: „Какво ще се случи с брака ми след появата на детето?“, настой-чив баща искаше да научи какво трябва да направи, за да приемат детето му в Харвард, а загрижена майка – как да е сигурна, че мал-кото ѝ момиченце ще бъде щастливо. Баба, поела родителските задължения от своята пристрастена към наркотиците дъщеря, се тревожеше как да направи внучето си добър човек. И всеки път без изключение родителите с умоляващи гласове ме питаха как да накарат бебето да спи непробудно през цялата нощ.Независимо колко упорито се опитвах да отклоня разговора към мистериозния свят на невронната диференциация, родите-лите винаги ме връщаха към разновидност на някой от тези шест въпроса. Накрая осъзнах грешката си – онова, което им предста-вях, беше далечна на реалните им грижи чиста теория, а те се нуждаеха от съвети. Затова настоящата книга не е посветена на природата на генната регулация при развитието на ромбенце-фалона. Вместо това тя се ръководи от практическите въпроси, които публиката винаги ми задаваше.„Правила на мозъка“ (brain rules) наричам нещата, които със сигурност знаем за функционирането на мозъка в ранното детство. Всяко от тях произтича от мащабни интердисциплинарни изследвания в области като поведенческата психология, клетъч-ната и молекулярната биология и е подбрано, защото може да по-могне на младите майки и татковци в често обезсърчаващото на-чинание по грижата за безпомощното малко човешко същество.Аз несъмнено разбирам това търсене на отговори. Първо-то дете е като замайваща напитка, състояща се от равни части радост и ужас, последвана от безброй промени, за които никой никога не ти е споменавал. Имам опит от първа ръка: две мом-чета, всяко от които се появи със свои озадачаващи въпроси, поведенчески специфики и без никакви инструкции как да се действа. Скоро разбрах, че това не е всичко. Те притежаваха гра-витационна сила, която можеше да извлече от мен свирепа обич и непреходна вярност. Те бяха магнетични – не можех да спра да се взирам в съвършените пръстчета, блестящите очи и драматич-но разрошените главици. До момента на раждането на второто ми дете вече знаех, че е възможно обичта да се раздробява до безкрайност и въпреки това никога да не намалява. При роди-телството действително е възможно да умножаваш чрез деление.Като учен, ясно съзнавах, че да наблюдаваш как мозъкът на бебето се развива е все едно да гледаш от първия ред биологич-ния Голям взрив. Началото му е една клетка в матката, спотае-на като огромна тайна. За няколко седмици се нарояват нервни клетки с невероятната скорост от 8000 на секунда. За няколко месеца мозъкът вече е на път да се превърне в най-съвършена-та мислеща машина. Тези мистериозни процеси будеха у мен не само удивление и обич, но и – като баща новобранец – тревога и въпроси.

Твърде много митове

Родителите се нуждаят от факти, а не само от съвети за отглеж-дането на децата си. За съжаление, не е лесно тези факти да бъ-дат открити в неспирно разрастващата се литература върху ро-дителството. И в блоговете. И във форумите, в различните под-касти, в свекървите и във всеки роднина, който е гледал някога дете. Информация съвсем не липсва, напротив, но за родителите е трудно да преценят на какво да вярват.Величието на науката е в това, че не взема страни и не държи в плен. След като веднъж разберете на кои изследвания може да се има доверие, пред вас се оформя общата картина и митовете избледняват. За да спечелят доверието ми, научните изследвания трябва да преминат моя „тест на мърморковците“. Изследвани-ята, стигнали до страниците на тази книга, трябва първо да са били публикувани в реферирани издания и след това да са ус-пешно възпроизведени. Някои от резултатите трябва да са по-лучавали потвърждение десетки пъти. Ако правя изключение от това правило за напълно нови резултати – убедителни, но все още не изцяло преминали проверката на времето, – експлицит-но ще го посочвам.За мен родителството е пряко свързано с развитието на мо-зъка. Това не е изненада, имайки предвид с какво изкарвам пре-храната си – аз съм молекулярен биолог със силен интерес към генетиката на психичните разстройства. Работя основно като частен консултант – наемен учен за аварийни ситуации – в част-ни компании и държавни изследователски институции, които имат нужда от специалисти по генетика със специален фокус върху психичното здраве. Също така съм основател на институт „Таларис“, който се намира в Сиатъл, до Вашингтонския универ-ситет. Неговата първоначална задача включваше проучване на начините, по които бебетата обработват информация на моле-кулярно, клетъчно и поведенческо ниво. Тъкмо затова се случи така, че от време на време започнах да говоря пред групи от ро-дители, както в онази дъждовна сиатълска вечер.Учените несъмнено не знаят всичко за мозъка. Но онова, което знаем, с най-голяма доза сигурност ни гарантира отглеж-дането на умни и щастливи деца. И има значение, независимо дали току-що сте установили, че ще имате бебе, вече имате малко дете, или пък сте изправени пред задачата да отглеждате внуците си. В тази книга ще имам удоволствието да дам своя отговор на въпросите, които са ми били често задавани, и да развенчая ми-товете, в които родителите често вярват.

За автора

Бременна.БГ

Бременна.БГ

Бременна.БГ има за цел да осигурява информация, засягаща темите свързани със забременяването, бременността, раждането и отглеждането на деца.

[fbcomments url="" width="100%" count="off" num="5" title="Facebook коментари" titleclass="comment-reply-title" scheme="dark"]

Оставете коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.