Идеи и находки Полезното и Приятното

Свежи идеи за устойчиви бъдещи градове

През последните 100 години се наблюдава огромна промяна в средата, като работниците от селските райони мигрират в градовете с милиони. Но с по-бързо нарастване на населението, ще ни донесат ли следващите 100 години градски утопии или градски дистопии? Екипът на Shell Scenarios изследва тези потенциални паралелни бъдеща.

 

Историците вероятно ще опишат стоте години до 2050 г. като век на града, периодът, в който хората по света се отдалечават от провинцията в търсене на работа и просперитет.

С наближаването на тази точка от средата на века темпът на урбанизация само се ускорява. Днес около половината от световното население живее в градове, като до 2050 г. се очаква да се увеличи до три четвърти или 6,3 милиарда души. По-голямата част от този растеж ще дойде от градове в Китай, Индия, САЩ и Африка на юг от Сахара.

Отвъд цифрите се крие ключовият въпрос за това как правителствата и отделните лица могат да помогнат за изграждането и оформянето на градовете, които все повече ще определят нашето колективно качество на живот.

Добре проектираните градове могат да донесат ясни ползи, включително икономическо развитие, просперитет и връзки, които насърчават творчеството и ученето.

Но градовете, които се развиват слабо, могат да доведат до пренаселеност, задръствания и влошаване на качеството на живот. Те могат да имат отрицателно въздействие върху околната среда като високи емисии на парникови газове и да бъдат източник на социални и политически вълнения. От решаващо значение е, че лошото градско планиране също оказва натиск върху основни ресурси като енергия,вода и храна.

Екипът на Shell Scenarios разработва нови идеи, които могат да помогнат на правителствата да се справят с тези предизвикателства. И ние създадохме уебсайта на бъдещите градове, за да предложим нови перспективи за начините, по които градовете могат да изградят по-устойчива инфраструктура и устойчиви енергийни и транспортни системи.

По-специално, ние искаме да вдъхновим хората, които вече живеят в градските райони, особено младите хора, да видят своите градове през нов обектив, да помислят добре за вида градове, в които искат да живеят.

За да подпомогне започването на дебата, екипът на Shell Scenarios измисли проста викторина, която да насърчи хората да си представят идеалните си градове въз основа на въпроси относно личността и начина им на живот. Искат ли да живеят в центъра или предградията? Предпочитат ли къща или апартамент? Пътуват ли до работа с кола, велосипед или автобус или други транспортни средства захранвани от гориво. След това Shell съпоставя отговорите с информацията за глобалното развитие на 500 града по света, от Рио де Жанейро в Бразилия до Амстердам в Холандия и Чунцин в Китай. След това всеки човек може да намери града, който най-добре отговаря на начина, по който иска да живее.

Ясно е, че дискусията за формата на бъдещите ни градове трябва да включва отделни лица, компании и правителства.

Например Shell си партнира с местните власти в няколко града, за да им помогне да проучат нови подходи за устойчиво градско развитие. По време на един проект в град Марикина във Филипините, екипът на Scenarios разгледа многото предизвикателства, пред които е изправен градът, включително чести наводнения, които застрашават живота, инфраструктурата и електрическите мрежи.

Работейки с местната власт, екипът на Scenarios препоръча мерки, които да помогнат на Марикина да стане по-устойчива. Те включват инсталиране на слънчеви панели на покривите, нова електроцентрала, работеща на газ, и развитие на паркове и други зелени площи, които да помогнат за поемането на обилни дъждове по време на сезона на мусоните.

Shell също изследва начини за подобряване на живота и икономическия потенциал на Сурат в западноиндийския щат Гуджарат. Препоръките включват по-специални пешеходни маршрути между центровете за обществен транспорт, за да се намали използването на частни превозни средства, както и стъпки за намаляване на замърсяването чрез по-голямо използване на природен газ за транспорт вместо гориво като бензин и дизел.

Всички трябва да говорим повече за устойчивото градско развитие и предизвикателствата, пред които са изправени нашите градове. Нека да работим заедно, така че бъдещите историци в света да могат да съобщават, че векът на града е подобрил качеството на живот на хората, вместо да го намали.