Имаме бебе Плюс 1

Спират за кратко приемането на данни за изплащане на майчинство

За майчинството, за гальовността, за депресиите и много други

От 15 до 18 септември 2022 г. Националният осигурителен институт (НОИ) няма да приема данни от удостоверения за изплащане на парични обезщетения за майчинство. Временното прекъсване на приема се налага поради необходимостта от актуализиране на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на този вид данни, вследствие на влезлите в сила от 1 август т.г. промени в нормативната уредба, с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст.

В периода между 15 и 18 септември 2022 г. в рубрика „Е-услуги и справки“ на сайта на института ще бъде публикувана нова версия с изменения и допълнения в самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения, приложения № 9, № 10 и № 11 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи (НПОПДОО).

Днес, 14 септември 2022 г., е последният ден, в който ще се приемат данни от използваните до този момент образци на удостоверения, приложения № 10 и 11 за изплащане на парични обезщетения, а след прекъсването – само тези от утвърдените от управителя на НОИ образци на удостоверения (в сила от 01.08.2022 г.), независимо за кои периоди ще се отнасят. Тези образци са публикувани на интернет страницата на НОИ в рубрика “Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство”. Това са:

·  заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО;

·  удостоверение от осигурителя относно правото на парично обезщетение на осигурено лице – за подаване на данни след 18.09.2022 г. (сега действащото приложение № 10 към НПОПДОО);

·   удостоверение относно правото на парично обезщетение на самоосигуряващо се лице – за подаване на данни след 18.09.2022 г. (сега действащото приложение № 11 към НПОПДОО).

Изискванията към структурата, формата, използваните номенклатури и контрола на подаваните данни по тези удостоверения са публикувани в рубриката „Разработчици на софтуер“/„Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО (в сила от 08.2022 г.).

Утвърдените от управителя на НОИ образци ще се ползват до обнародването в Държавен вестник на измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи и в образците към нея.