Плюс 1 Чакаме бебе

Сестри и акушерки вече с право да разкриват практики

С последните промени в Закона за здравеопазването медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите и лекарските асистенти вече имат право да разкриват самостоятелни или групови практики, без да се изисква участието на лекари.

Те вече ще могат да извършват здравни и медицински дейности и в домовете на пациентите.

От 10 години чакаме законодателна инициатива, каза председателят на браншовата организация Милка Василева.

“Искаме да се случи това, не защото професионалистите по здравни грижи нямат достатъчно работа и ангажименти, а защото българските граждани имат нужда от това“, каза тя.

Законът не поставя ограничение за броя участници в такива практики, изисква се обаче съответните специалисти по здравни грижи минимум три години стаж в професията.

БНР