Искаме бебе Плюс 1

Съдът отмени забраната за безплатно инвитро след 43-годишна възраст

Промени в правилата за финансиране на инвитро

Върховният административен съд отмени разпоредбите от правилника на Центъра за асистирана репродукция, според които на навършилите 43 г. жени не се полага безплатно инвитро.

Става дума за отмяната на чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от правилника, издаден от министъра на здравеопазването. Първата от тях е, че независимо от медицинските индикации, които се съобразяват при решението за финансиране на инвитро, не се отпускат пари за процедура на жени, навършили 43 г. към датата на подаване на заявлението за нея. Втората разпоредба пък „отрязва“ възможността държавата да поеме втория, третия или четвъртия опит на тези жени, съобщи „Лекс„.

Разпоредбите са били оспорени от лекарка, на която е отказано инвитро, тъй като е навършила възрастта. Адвокатите ѝ Михаил Екимджиев и Катина Бончева сочат, първо, че Законът за здравето не поставя изискване за възраст за асистираната репродукция и с правилника на практика е дописан законът. Освен това възрастовото ограничение е дискриминационно.

Върховната административна прокуратура е подкрепила искането за отмяната на ограничението за възраст.

ВАС установява, че през 2011 г., когато е прието възрастовото ограничение, не е спазена процедурата по Закона за нормативните актове, тъй като то е въведено без мотиви. Освен това е нарушен и чл. 77 от АПК, тъй като проектът не е обсъден заедно с представените становища, предложения и възражения.

От решението става ясно, че представителят на здравния министър е посочил причината да се въведе ограничението – прилага се хормонална стимулация, която при жени в напреднала репродуктивна възраст може да доведе до нежелани реакции и противопоказания, а освен това с напредването на възрастта нараства и опасността от раждане на дете с аномалии.

„Безспорно е, че възрастта е решаващ фактор за годността на репродуктивната способност на жената. С оглед на това, би могло и да е медицински обосновано приемането на точно посочената от органа възраст като предел, до който е обосновано извършването на дейности по асистирана репродукция, дори при липсата на индивидуални противопоказания за това и експертно доказана възможност за зачеване, както сочи жалбоподателката. Но липсата на каквито и да било мотиви не дава възможност нито на заинтересованите лица да разберат защо органът е приел точно тази възрастова граница, нито на съда да извърши контрол за законосъобразност. Освен това, недопустимо е мотивирането на административния акт, било той индивидуален, общ или нормативен, да се извършва едва при провеждането на съдебния контрол за неговата законосъобразност“, отговаря ВАС.

Решението на върховните магистрати не е окончателно и може да се обжалва.