Здрав дух в здраво тяло Полезното и Приятното

Ползите от 3% хипертоничен разтвор на Кависепт за профилактика и лечение на COVID-19

В патогенезата на COVID-19 ръцете играят роля, в пренасянето на вируса от дрехи, мебели и др.  до носа и устата. Входната врата на инфекцията е респираторния епител на носа и носоглътката. Инхалациите с физиологичен разтвор елиминират механично вирусите и намаляват вирусния товар. Този метод би имал полза, както за профилактика, така и в лечебния процес на началната инфекция.  Ефектът на инхалациите е подобен на измиването на ръцете и би ограничил разпространението на инфекцията, чрез намаляване отделянето на вирусите и снижават риска за предаване на болестта. Инфекцията COVID 19 е лека при 80% от пациентите и преминава спонтанно. Следователно инхалациите с хипертоничен разтвор са показани профилактично при пациенти с придружаващи заболявания и такива с висок риск от заразяване, особено над 60-годишна възраст.

Mеханизъмът на действие на инхалирания хипертоничен физиологични разтвор  3% e свързан с хлорния йон, който клетките в носната и фарингеална лигавица превръщат в хипохлорна киселина (HOCl). Последната притежава антивирусни свойства. [1] Тази хипотеза е допълнително обоснована от факта, че HOCl е активен компонент на избелващия прах, който се използва за дезинфекция при SARS-CoV-2. Халогенидните соли имат антивирусни свойства и върху клетъчните култури и инхибират РНК вирусите. [2]

Инхалирането на 3% хипертоничнен разтвор повлиява на възпалениeто на горните дихателни пътища, чрез механично елиминиране на излишната слуз, подобряване на цилиарната функция и мукоцилиарния клирънс и осмотична деконгестия. Допълнително подобрява  дишането и повлиява кашлицата [3,4,5].

Начин и курс на приложение: Кависепт 3%  ампули /4мл/ с хипертоничен разтвор за инхалация се препоръчват  да се инхалират: с лечебна цел два пъти дневно за 10дни и профилактично еднократно без ограничение в продължителността.

Използвана литература:
  1. Ramalingam S, Cai B, Wong J, Twomey M, Chen R, Fu RM, et al. Antiviral innate immune response in non-myeloid cells is augmented by chloride ions via an increase in intracellular hypochlorous acid levels.Sci Rep. 2018;8:13630. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
  2. Hicks LA, Shepard CW, Britz PH, Erdman DD, Fischer M, Flannery BL, et al. Two outbreaks of severe respiratory disease in nursing homes associated with rhinovirus.J Am Geriatr Soc. 2006;54:284–9.[PubMed] [Google Scholar]
  3. Passàli D, Damiani V, Passàli FM, Passàli GC, Bellussi L. Atomized nasal douche vs. nasal lavage in acute viral rhinitis.Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2005;131:788–90. [PubMed] [Google Scholar]
  4. Harvey R, Hannan SA, Badia L, Scadding G. Nasal saline irrigations for the symptoms of chronic rhinosinusitis.Cochrane Database Syst Rev. 2007:CD006394. [PubMed] [Google Scholar]
  5. Fehr AR, Perlman S. Coronaviruses: An overview of their replication and pathogenesis.Methods Mol Biol. 2015;1282:1–23. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]