Плюс 1 Чакаме бебе

Майчин дом с признателно писмо от Министерството на здравеопазването

Майчин дом с признателно писмо от Министерството на здравеопазването

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев изпрати поздравително писмо до доц. Иван Костов и екипа на СБАЛАГ „Майчин дом“ с признателност за дългогодишното ползотворно сътрудничество, както и за успешното реализиране на кампанията за безплатни профилактични прегледи за служители на министерството. Кампанията се проведе през месец май с фокус „Скрининг за карцином на маточната шийка и карцином на млечните жлези“. Министър Ананиев изрази своята благодарност към целия екип на СБАЛАГ „Майчин дом“ за проявената инициативност, съпричастност и неуморни усилия в превенцията и профuлактиката, свързани със здравето на българските граждани. Г-н Кирил Ананиев сподели своето възхищение към висококвалифицирания колектив и техния изключителен професионализъм, които издигнаха авторитета на най-голямата и най-стара Университетска акушеро-гинекологична болница у нас на европейско ниво, и я превърнаха в едно от предпочитаните специализирани лечебни заведения сред жените.

Ето и пълния текст на поздравителното писмо:

УВАЖАЕМИ ДОЦ. КОСТОВ,

Приемете моята u на Министерството на здравеопазването nризнателност за дългогодишното ни ползотворно сътрудничество, част от което беше и реализирането на кампанията за безплатни профилактични прегледи за наши служители. Бих искал да изразя благодарността cu към лекарите, които проведоха скрининга за карцином на маточната шийка и на млечните жлези. Профилактиката е сред приоритетите на Министерството на здравеопазването. 3атова и подкрепям всички инициативи с фокус върху засилване на превенцията и профuлактиката, свързани със здравето на българските граждани. Благодарим за Вашите и на екиnа на болницата инициативност, съпричастност и неуморни усилия в тази посока, с които решително допринасяте за постигането на общата ни цел — да повишим здравния статус на българските граждани. През изминалите години Вашият висококвалифициран колектив неведнъж е доказвал своя изключителен професионализъм. Вашите ycnexu издигнаха авторитета на най-голямата и най-стара Университетска акушеро-гинекологична болница у нас на евроnейско ниво и я превърнаха в едно от предnочитаните специализирани лечебни заведения сред жените. Високо ценя труда Ви u оставам с надеждата, че и занапред ще продължим ползотворната си работа в духа на партньорството. Пожелавам на ръководството и на целия екип на болницата много здраве, мотивация и обществено признание.

КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО