Големите усмивки Свободно време

„Детето и неговите комплекси“ – незаменимо четиво за родителите

„Детето и неговите комплекси“

Излезе от печат „Детето и неговите комплекси“ от Жан-Мари Бес и Марк Фереро – едно изключително ценно и задълбочено изследване, посветено на физическото развитие на децата, езика, училището, екраните и отношението на родителите.

Детето и неговите комплекси е предназначена за широк спектър от читатели – психиатри и психолози, учители и възпитатели, родители с „проблемни“ деца или просто любители на психологията. Всеки от нас е чувал, че еди-кой си е „комплексиран“ или сам го е казвал за някого. Но имат ли и децата комплекси и какви са те? Авторите разглеждат най-често срещаните несъзнавани емоционални състояния и тяхното влияние върху характера и поведението на децата и юношите. Спират се и на реакциите на родителите и възпитателите, подкрепяйки анализа си с реални свидетелства от собствената си практика. Засягат теми като Едипов комплекс, кастрационен комплекс, комплекси за малоценност и превъзходство, ролята на несъзнаваното, на Аз-а и Свръхаз-а; позовават се на Фройд, Адлер, Юнг, Долто.

По думите на д-р Владимир Бостанджиев, психиатър-психотерапевт, авторите се въздържат от нови обяснения и ползват понятието „комплекс“ в контекста на естествения прагматизъм при общуването с децата.  В традицията на първоучителя те описват „комплексите“ като разрешими проблеми вместо като фатална увреда. Примерите са подредени според периодите на растеж: изграждането на тялото; привикването към хигиенните навици; половата идентификация; затрудненията при учене; физическите комплекси; екранната зависимост. Несъмнено някои от темите в книгата са твърде чувствителни, защото засягат отблизо семейния живот и неговите интимни страни. Но авторите са убедени, че е по-разумно родителите да са наясно с емоционалните динамики и да предугаждат етапите, през които преминава детето им, за да нагаждат към тях възпитателната си дейност.

Жан-Мари Бес е професор по когнитивна психология, почетен университетски преподавател, специалист по психология на развитието и бивш директор на Института по психология в университета Лион 2.

Марк Фереро е клиничен психолог. Преподавал е детска и юношеска психология в университетите Лион 1 и Лион 2. В продължение на двайсет години ръководи медико-социален център.

„Детето и неговите комплекси“ е незаменимо четиво за всички, които общуват с деца и юноши и желаят да им помогнат да изживеят спокойно и пълноценно основните етапи в развитието си. Книгата се издава по идея и с любезното съдействие на Милена Кръстева, клиничен психолог и консултант. Научната редакция дължим на д-р Светлозар Василев.