Идеи и находки Полезното и Приятното

Три съвета за ефективна поддръжка на турбинното масло

турбина

Правилната грижа и поддръжка на турбинните масла е от решаващо значение за избягване на скъпи повреди и може да помогне за удължаване на живота на компонентите.

Предлагаме ви три съвета, които ще ви помогнат да постигнете по-висока ефективност при поддръжката:

 

  1. Изберете надеждно турбинно масло

Изборът на високоефективно турбинно масло, което отговаря и в някои случай надхвърля препоръките, посочени от производителя на оборудването, е важно за поддържане на ефективността и спомага за намаляване на общите разходи.

 

  1. Поддържайте турбините чисти

Контролът на замърсяването във всяка турбинна система е от първостепенно значение за защита на компонентите.

Замърсяването от твърди вещества може да повреди лагерите и клапаните и значително да съкрати техния живот.

 

Как точно да го направим ?

  • Промийте турбината по време на първоначалното пускане
  • Използвайте ефективна система за филтриране
  • Проверете правилните насоки за филтриране с производителя на вашата турбинна система
  • Проверявайте редовно системата си
  • Замърсяването на водата може да бъде катастрофално за въртящото се оборудване. В турбините водата може да увеличи износването на лагерите, да се намали живота им и да причини ръжда и корозия. Водата може също да увеличи скоростта на окисляване на турбинното масло.

Съвет:

Замърсяването на водата се контролира лесно с помощта на анализ на маслото.

Обърнете се към производителя на вашето оборудване, но замърсяването на водата обикновено трябва да се поддържа под 500 ppm за газови турбини и 1000 ppm за парни турбини.

 

  1. Мониторинг и анализ на маслото

 

Анализа на маслото може да даде ранни индикации за всякакви проблеми, за да ви позволи да предприемете действия, за да избегнете потенциални повреди.

Данните от проследяването и  анализа на маслото ще ви даде картина на това, което се случва във вашата турбина с течение на времето, така че да можете да забележите всякакви аномалии.