Uncategorized

Агенцията за закрила на детето върна седеммесечно българче

Държавната агенция за закрила на детето, заедно с Министерството на външните работи и Агенцията за социално подпомагане, миналата седмица върна седеммесечно българче в страната. Бебето е изоставено в Косово от майката още при раждането. От тогава до днес е отглеждано в косовско приемно семейство.

В добра координация и работа между българските и косовските институции ДАЗД извърши всички необходими действия, за да бъде върнато детето в България. То е транспортирано в страната от социални работници и с подкрепата на международната организация А“21“. Бебето ще бъде настанено в приемно семейство и включено в процедура по осиновяване.

За мен, като председател на ДАЗД и най-вече като майка, е немислимо българско дете, независимо къде се намира то, да бъде изоставено и да не получи необходимата подкрепа. При всеки сигнал за дете в чужбина, изпаднало в риск, ние реагираме незабавно и в координация с останалите компетентни институции предприемаме спешни мерки то да бъде защитено и възможно най-бързо върнато в България. Всички ние трябва да сме непримирими и да реагираме срещу това децата да стават жертва на трафик, каза д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.

Само за първото шестмесечие на 2022 г. експерти от ДАЗД работят по 34 случаи с международен характер, обхващащи 47 деца, като 5 от тях касаят деца жертви на трафик.

За 2021 г. ДАЗД координира налагането незабавно на спешна закрила за 27 деца, които са станали жертва на трафик с цел сексуална, трудова експлоатация или са изоставени от техните родители или близки в чужбина.

През изминалата година Лилова е изпратила 22 становища с предложения до министъра на вътрешните работи за налагане на мерки по Закона за българските лични документи. С тях се забранява децата, за които има риск от повторно извеждане от България и въвличането им в сексуална и трудова експлоатация, използването им за просия или неглижирането им, да напускат пределите на страната в срок от две години.

За автора

Бременна.БГ

Бременна.БГ

Бременна.БГ има за цел да осигурява информация, засягаща темите свързани със забременяването, бременността, раждането и отглеждането на деца.